Josimar

Forfatternes forord

Prosjektet «jubel» startet så tidlig som i 2007, men ble satt på pause tre år senere. Da hadde vi samlet inn flere hundre målfeiringer, men hva skulle det brukes til?

Tekst: Christian Schlüter og Ole Harald Nordheim

Derfor var det en stor glede når Josimar tok kontakt, og ønsket å vie et helt nummer til et såpass sært prosjekt!

Stoffet er tredelt. Én del er en gjennomgang av målfeiringenes historie. Det har vært en utfordring å finne stoff fra tidlige tider, men vi har tatt med de trendene vi anser som mest fremtredende. Vi har i hovedsak fokusert på engelsk fotball og internasjonale mesterskap, noe som skyldes plasshensyn. Takk til Geir Jordet, Arve Hjelseth og Eivind Normann-Eide for konstruktive tilbakemeldinger!

Vi har gjort seks intervjuer. Intervjuene med Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Steffen Iversen og delvis Jan Åge Fjørtoft ble foretatt i 2008-2009, noe de delvis bærer preg av. Intervjuene med Tom Henning Øvrebø, Åge Hareide og Lise Klaveness ble gjort sommeren 2022. Takk til dere som har stilt opp!

Ti utvalgte målfeiringer som på ulikt vis har preget målfeiringenes historie krydrer denne utgaven. Vi har forsøkt å unngå de mest kjente, og heller foreta et skjønnsomt utvalg, basert på relevans og egne preferanser.

God jubel!

Christian Schlüter og Ole Harald Nordheim

Oslo og Tromsø 15.08. 2022

Forfatterinfo:

Christian Schlüter er psykologspesialist, gruppeanalytiker og faglig leder for Akerselvapsykologene. Han har tidligere jobbet ved Avdeling for Personlighetspsykiatri, OUS og ved Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri.

Han har tidligere skrevet en rekke anmeldelser og fagessays, samt bøkene «Selvets Mysterier» (Pax Forlag, 2002) og «Mord på Valdresbanen» (Kanon Forlag, 2017).

Ole Harald Nordheim er adjunkt med opprykk og helsefagarbeider. Han er utdannet ved Musikkonservatoriet i Tromsø, og har siden 2008 jobbet ved Akuttpsykiatrisk seksjon i Tromsø.

Han har i perioden 1999-2013 vært fotballreporter på Alfheim stadion for Fotball247, Adresseavisen/Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad og NTB, og har tidligere utgitt «Tromsø IL-quiz» (Aller forlag, 2008).