Josimar

Leder

«Av alle styreformer er demokratiet det minst dårlige», skal Winston Churchill ha sagt. Under Fotballtinget på Ullevaal Stadion 9.-10. mars viste demokratiet seg fra sin beste side.

Det er ingen hemmelighet at Norsk Toppfotball (NTF) har ønsket en omveltning av den norske modellen der fotballklubbene eies og styres av sine medlemmer. Denne modellen er nedfelt ved lov, men mange toppklubber har likevel lengtet etter å kunne organisere seg som AS.

Konflikten mellom kapital- og medlemsstyrt fotball har levd siden norsk fotball tok de første steg mot profesjonalisering på 1990-tallet. Den første Vill Vest-perioden, da investorer begynte å fatte interesse for den voksende bransjen fotball, ble avløst da NFF utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom klubb og næringsliv – som fikk navnet «dualmodellen». Modellen gir klubben mulighet til å overlate klubbens kommersielle virksomhet til et selskap, samtidig som den skal ha all makt over det sportslige. Klubbens øverste organ skal være årsmøtet. Likevel har årene med dualmodellen vært preget av lovløse tilstander.

I takt med store medieavtaler har ønsket om investorstyrte klubber økt blant eliten. NTF ønsker at klubber kan organiseres som AS-er.

Og fra Yngve Halléns tid som NFF-president har klubbene tilknyttet NTF hatt stor innflytelse over NFF – Hallén selv og hans etterfølger Terje Svendsen kom begge fra eliteklubber og roller i NTF. I tillegg var styreleder i NTF også visepresident i NFF.

I februar 2015, helt uten debatt om saken i Fotball-Norge, sendte NFF-styret inn to lovforslag til Idrettstinget. Forslagene, om de hadde blitt vedtatt, ville ha gitt selskaper muligheten til å delta i seriesystemet. Forslaget ble trukket på Idrettstinget. I stedet ble det vedtatt en prøveordning om alternative «tilknytningsmodeller» i norsk idrett for perioden 2015-2019. Helt uten forankring i norsk fotball, satte NFF og NTF i gang med å forme nye AS-bestemmelser. Saken ble ikke heller ikke debattert på Fotballtinget i 2016 eller 2017. Det ble den derimot i 2018 – ikke fordi NFF-styret hadde lagt opp til debatt, men fordi Oslo-klubben Ready hadde fremmet en sak som angikk måten NFF forsøkte å snikinnføre den nye ordningen bak fotballdemokratiets rygg.

Vil du lese resten av denne artikkelen?

Ingen annonser eller irriterende popup-videoer. Ikke en klikksak i sikte, bare dybdejournalistikk som berører alle sider ved fotballen.

Et digitalabonnement på Josimar gir tilgang til alle utgaver fra 1/2013 – nærmere 1000 artikler.

Kr. 49 pr. måned eller kr. 499 pr. år.

Bli abonnent