Josimar

Komplett kaos eller mer moro?

Fotballtinget har vedtatt ny serieordning for kvinnene med sluttspill, playoff hit og playoff dit. Målet er å spisse norsk kvinnefotball.

Tekst Lars Johnsen

«Vi ønsker at norsk kvinnefotball skal være blant de beste også i fremtiden. Og da er det nødvendig å ta i bruk kraftige virkemidler», uttalte fotballpresident Terje Svendsen fra talerstolen på Fotballtinget lørdag 9. mars.

Av alle forslag som skulle debatteres og vedtas på årets fotballting, var nytt seriesystem for kvinnesiden det folk knyttet størst forventning til. Begivenheten var heller ikke uten kontrovers – dette var forslag 10, men saken ble skutt fram til å bli tatt opp som aller første vedtakssak til behandling allerede lørdag ettermiddag. I tillegg hadde forslaget blitt endret av NFF-styret fredag kveld, noe mange delegater ikke hadde fått med seg før saken faktisk ble tatt opp – de hadde dermed heller ikke hatt muligheten til å fatte noe vedtak i sine egne klubber om hva de ønsket å stemme. Men at saken ble framskutt til den første som skulle tingbehandles gjorde også at den ikke forsvant innimellom «forslag til ny kretslederkomité» og «forslag om sonesatsing på breddefotballen» på et tidspunkt i tingforhandlingene da sakene gjerne klappes gjennom uten særlig med debatt – noe som skjedde med forslaget til nytt kvalifiseringssystem til Eliteserien der ikke én person meldte seg på talelisten og forslaget ble vedtatt med 200 mot sju stemmer.

Spissing av kvinnefotballen

I kjølvannet av Norges svake EM i 2017, der landslaget reiste hjem uten poeng og uten å ha scoret mål, nedsatte NFF-styret høsten 2017 en utvalg som skulle finne virkemidler som kunne heve norsk kvinnefotball. Utvalget ble ledet av Karen Espelund og satt sammen av 10 interessenter fra kvinnefotballen – ledere, trenere og spillere.

«Espelund-utvalget« la frem sin rapport på Ullevaal Stadion i oktober 2018. Med bakgrunn i lav snittalder blant Toppserie-spillerne (22,9 år), spillere som legger opp i midten av 20-årene, svært lav økonomisk kompensasjon for spillere (4000-8000 kroner i måneden) og klubber som stiller svakt rent organisatorisk, foreslo utvalget en reduksjon i antallet klubber på de to øverste nivåene. For at norsk kvinnefotball skulle ha en sjanse til å hevde seg i en idrett som vokser stort i land med mye større befolkning og større fotballkultur enn oss, må de kreftene vi har her hjemme samles i færre miljøer, mente utvalget. Kvinnefotballen må spisses.

I dag består Toppserien og 1. divisjon av 12 klubber i hver serie, med én direkte opp- og nedrykksplass. 2. divisjon består av 68 lag.

Vil du lese resten av denne artikkelen?

Ingen annonser eller irriterende popup-videoer. Ikke en klikksak i sikte, bare dybdejournalistikk som berører alle sider ved fotballen.

Et digitalabonnement på Josimar gir tilgang til alle utgaver fra 1/2013 – nærmere 1000 artikler.

Kr. 49 pr. måned eller kr. 499 pr. år.

Bli abonnent