Josimar

Solgt og betalt

Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, har en bonusavtale knyttet til spillersalg. Styreleder Cato Haug mener det er uproblematisk og hevder Berntsen bare er en bitte, bitte liten brikke når klubben selger spillere.

Tekst: Lars Johnsen Foto: Digitalsport

Før sesongstart 2019 fortalte Cato Haug, styreleder i Sarpsborg 08, i et videointervju med Sarpsborg Arbeiderblad (SA) om bonusordninger ved spillersalg til flere involverte i klubben.

«I et gitt tilfelle, om Sarpsborg leder serien halvveis, kan klubben selge seg ut av medaljekampen, samtidig som [sportssjef] Thomas Berntsen og [hovedtrener] Geir Bakke får bonus på grunn av det?», spurte SAs journalist.

«Ja», svarte styrelder Haug.

22. august, da Sarpsborg 08 lå på sisteplass på eliteserietabellen, kartla lokalavisen at Østfold-klubben hadde væørt involvert i nærmere 100 overganger på fire år. Avisen skrev at også styrets nestleder Bjørge Øiestad hadde bonusavtale knyttet til spillersalg, i tillegg til Berntsen og Bakke.

"For å konkurrere må vi finne, utvikle og selge spillere. Et av virkemidlene for å få til dette er en sportssjef er opptatt av å selge spillere. Derfor synes vi det er en fornuftig med en ordning med å ha en liten bonus for det." Cato Haug, styreleder i Sarpsborg 08

En uke etterpå fulgte riksmedia opp saken. «Har solgt 19 spillere i år – får bonus for hvert salg», brukte tv2.no som overskrift i en artikkel om avtalen til klubbens sportssjef Thomas Berntsen.

«[...]Thomas Berntsen [...] får en ørliten bonus hvis vi vi selger en spiller [...]», bekreftet Cato Haug til TV2 28. august.

«Når klubben selger spillere, tjener sportssjef Thomas Berntsen penger», skrev VG samme dag.

«Thomas Berntsen har en liten bonus ved spillersalg», svarte Cato Haug til VG.

Berntsen vil ikke kommentere avtalen han har med Sarpsborg 08 overfor Josimar (se intervju helt til slutt).

Hva stemmer?

Hvor vanlig er det at personen ansvarlig for en klubbs spillerlogistikk selv tjener penger på salgene klubben gjennomfører?

Og: er det lov?

«Det er bonus knyttet til spillersalg»

Ifølge Cato Haug er det ikke fullt så enkelt som å si at Berntsen får en gitt andel eller prosent av hvert spillersalg, men han ønsker ikke å gå detaljert inn på avtalen.

– Vi har ikke lyst til å dele ut avtalen, det deler vi ikke i det offentlig rom. Ikke fordi det ikke tåler dagens lys, men fordi det er en avtale mellom to parter, sier Haug.

Bakgrunnen for bonusavtalen er, ifølge Haug, at klubben ønsker et sportslig apparat som er skrudd sammen på en måte som gjør at de ser viktigheten av en overordnet god klubbøkonomi og et omløp av spillere. Haug forteller at norsk fotball tradisjonelt har vært avhengig av tre inntektskilder: sponsorater, kampdagsinntekter og medieavtalen.

– Vi har de siste fem, seks, sju årene ønsket å fokusere på det vi kaller «det 4. beinet» – som er spillersalg. For å konkurrere må vi finne, utvikle og selge spillere. Et av virkemidlene for å få til dette er en sportssjef er opptatt av å selge spillere. Derfor synes vi det er en fornuftig med en ordning med å ha en liten bonus for det. Vi snakker ikke om å bli millionær på bonuser relatert til spillersalg i Sarpsborg 08.

Til VG 30. august anslo Thomas Berntsen at klubben har tjent 130 millioner kroner på spillersalg «de siste årene».


Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad ble Krépin Diatta solgt til Club Brugge i Belgia for et sted mellom 25 og 30 millioner kroner i januar 2018 – prisrekord for en Sarpsborg 08-spiller.

Får Berntsen en andel av hvert salg?

– Her er vi inne på et område og detaljer jeg ikke ønsker å dele. Vi har laget en modell som er et konkurransefortrinn for oss. Det er bonus knyttet til spillersalg, sier Cato Haug.

I TV2-innslaget 28. august, publisert på tv2.no med tittelen «Har kvittet seg med 19 spillere i 2019 – får bonus for hvert salg», stilte TV2 spørsmål til Cato Haug om det ikke var noen betenkeligheter ved at den sportslige lederen får bonus for å selge spillere.

«Nei, det er ikke det. Og det kan jeg enkelt forklare. De gangene det har vært snakk om spillersalg, har Thomas Berntsen – til tross for at han får en ørliten bonus hvis vi vi selger en spiller – stort sett vært den som har holdt igjen», svarte Haug.

Haug ikke vil gå ut med avtalen, men skisserer den slik overfor Josimar:

– Om vi selger en spiller for 1000 kroner og en person har en bonus på det spillersalget på én prosent, får vi 1000 kroner inn og så må vi betale 10 kroner til den som har bonus.

Etter å ha lest gjennom sitatene sine ønsket Haug å føye til denne setningen til ovenstående sitat:

– Dog er våre bonusavtaler ikke knyttet til enkeltspillersalg.

Avtalen er ikke sendt inn til Norges Fotballforbund.

– Nei, det er helt uvanlig at arbeidsavtaler skal sendes NFF. Det er ikke noe system på det. Spillerkontrakter, ja, men ikke andre avtaler enn på forespørsel fra NFF. Thomas er heller ikke ansatt, han har en konsulentavtale. Det er ikke noe system som sier at vi skal sende inn denne type avtaler til NFF, sier 08-styrelederen.

Dere avtalefester bort en del av overgangsvederlaget, har ikke NFF krav på å se det?

– Det gjør vi ikke. Beløpet på spillersalget påvirkes ikke av dette. Beløpet spilleren blir solgt for er bare parameteret som indikerer hva bonusen skal være. Akkurat det samme som om en daglig leder eller markedssjef har én prosent på alle markedsavtaler. Det blir akkurat det samme.

Det blir akkurat det samme?

– Ja. Dette er ikke knyttet til spillersalget utover at det er spillersalget som er den utløsende faktoren til bonusen. Det er et av flere parametere som regulerer hva sportssjefen får i bonus.

Om dere har kjøpt en spiller for 500 kroner og selger ham videre for 1000 kroner, er det overskuddet denne spilleren har generert som utløser bonusen, eller er det salget i seg selv?

– I utgangspunktet er det salget, men jeg har ikke lyst til å gå inn på detaljene ettersom vi da går dypt inn i materien i måten vi har skrudd sammen bonusavtalene. Men det er en bonus som er knyttet til det vi har av samlede spillersalg, det er den riktige måten å formulere det på, sier Haug.

«Bare en bitte, bitte liten brikke»

I 2012 annonserte Sarpsborg 08 at de hadde ansatt Thomas Berntsen i en 50 prosents stilling som sportssjef. Skjønt, han ble ikke ansatt, og har heller aldri vært ansatt. Han er sportssjef på konsulentbasis og fakturerer Sarpsborg 08 for sine tjenester gjennom enkeltmannsforetaket Scout Solutions Thomas Berntsen.

– Han har et eget selskap så han kan ta på seg andre oppdrag, dog ikke som sportssjef. Han jobber nå per definisjon på heltid, sier Haug. Avtalen om bonus for spillersalg har de hatt i mange år, ifølge Haug. For styrelederen er avtalen fullstendig uproblematisk, og Berntsen har ifølge Haug svært lite han skulle ha sagt når det gjelder spillersalg.

– Det finnes ikke et eneste eksempel på at dette skulle trigge et salg, vi har hatt denne avtalen gjennom flere år. Thomas er bare en bitte, bitte liten brikke i et spillersalg, han har i svært liten grad mulighet til å påvirke et spillersalg. I hvert fall i veldig begrenset omfang.

Hvilken jobb har han da?

– Han er sportssjef.

Er han ikke da ansvarlig for spillerlogistikken?

– Det er ikke sånn i vår klubb at en enkeltperson kjøper eller selger spillere, sier Haug og forteller at prosessen ved spillerkjøp starter med en stor gruppe bestående av åtte-ti personer som diskuterer spillerkjøp, før man kobler på daglig leder.

– Og så har vi et eget utvalg av fem personer som vurderer dette. Dersom dette er en gratisovergang eller lavt beløp er ikke utvalget koblet på, men normalt er de det. Det utvalget er bredt sammensatt fra sport, administrasjon og to fra styret. Til sist er det et styre på åtte personer som beslutter. Ved salg er det tilsvarende mekanismer som gjelder.

– Det er den ene siden. Den andre siden er, ja, vi stoler på dem vi ansetter eller leier inn, ellers hadde vi ikke ansatt eller leid dem inn. Hvis vi slutter å stole på dem, bytter vi dem ut.

Hovedtrener Geir Bakke – får han en andel av hvert spillersalg, han også?

– Nei, den [avtalen] er mye mer sammensatt. Det er flere parametere som genererer en potensiell bonus, som spillersalg, klubbens økonomiske omsetning og resultat.

«Utløser en rekke problemstillinger»

Advokat Eirik Monsen i spillerfagforeningen Niso har ikke hørt om sportssjefer som får bonus knyttet til spillersalg før.

Tromsø, Brann, Rosenborg og Lillestrøm svarer alle nei på om deres sportssjef får bonus på spillersalg.

Hvorfor ikke?

– Jeg er ikke så happy med at ansatte i klubb har masse bonuser, de er ansatt for å gjennomføre klubbens strategi og visjoner. Det bør være nok, sier Kristian Høydahl, daglig leder i Tromsø.

– Spillersalg gjennomføres sammen med flere. Det skal ikke være motiverende på den måten. Vi har heller andre bonusordninger, sier Robert Lauritzen, daglig leder i Lillestrøm.

– Bonus på spillersalg blir helt feil når du jobber med kjøp og salg. Det er samhandling i klubben, og ikke enkeltpersoner, som gir resultater for RBK, svarer Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, i en SMS.

– Sportsdirektøren ville aldri ha ønsket dette selv og det har ikke vært tema. Det utløser en rekke problemstillinger, skriver Vibeke Johannessen, daglig leder i Brann, i en SMS.

At en klubbs salgs- og administrative apparat har bonus på markedsavtaler er etter det Josimar kjenner til svært vanlig. Det samme er bonus til spillere og trenere for gode sportslige resultater. Ingen Josimar har snakket med har hørt om bonus knyttet til spillersalg.

Og det er en grunn til at det er uheldig, ifølge Josimars kilder som er involvert i kjøp og salg av fotballspillere:

Den første kontakten som leder til kjøp og salg er ofte uformell, gjerne på WhatsApp, SMS eller andre kommunikasjonsplattformer, mellom sportssjefer og agenter. Det er her premissene for en overgang legges, det er her partene føler seg frem til rammene for en overgang. Sportssjefer og agenter, som er involvert på dette tidspunktet, har stort spillerom, forteller kilder til Josimar. Dersom en eller flere av de involverte skulle være drevet av personlig vinning, har de mulighet til å legge til rette for akkurat det lenge før klubbens kontrollmekanismer er koblet på. En sportssjef i en eliteserieklubb er ifølge Josimars kilder i fotballbransjen aldri en «bitte, bitte liten brikke i en overgang».

Cato Haug er ikke bekymret for den uformelle kontakten.

– Nei. Jeg opplever ikke [bekymring]. Du har helt rett i at den initielle kontakten er det gjerne en sportssjef som har med en agent eller en klubb, men hos oss, når den initielle kontakten tas, har det allerede vært diskusjoner i de nevnte grupperingene. Det er ikke om slik at en sportssjef løper rundt og henter spillere alene. Vi har allerede diskutert hvilke muligheter vi har, hvilket budsjett vi har og behov for spillertyper. Det er en pågående prosess. Ved et spillersalg er det litt annerledes, og det er det som er relevant her, da kommer det gjerne en henvendelse til sportssjefen, noen ganger til klubben ved daglig leder, og noen ganger til styreleder, altså meg. Det kommer en mail om at en klubb er interessert i en gitt spiller. Da starter vi en prosess, og det er mange som er involvert. Det er i hvert fall fire stykker som har ledet forhandlinger for Sarpsborg 08: daglig leder, sportssjefen, nestleder i styret Bjørge Øiestad og meg som styreleder, sier Haug.

Bjørge Øiestad, som i likhet med Berntsen sitter ved forhandlingsbordet i overganger har, i liket med Berntsen, også en bonus knyttet til spillersalg.

Haug ønsker ikke å si noe konkret om den avtalen.

Har Øiestad en prosentandel av et salg?

– Nei.

Tobias Hentz rusler av banen på Ullevaal etter tapet i cupfinalen i 2017. I januar i år ble han solgt for et sted mellom 10 og 15 millioner kroner. Foto: Digitalsport
"Dersom han mottar en bonus for hvert spillersalg kan dette være i grenseland for hva som er tillatt etter TPO-bestemmelsene, og det er naturlig for oss å ta dette opp med klubben/Berntsen."  Espen Auberg, leder juridisk avdeling i NFF

Brudd på TPO-bestemmelsene?

Josimar har i en rekke artikler de seneste årene satt fokus på tredjeparters økonomiske eierskap i fotballspillere – det som på engelsk heter third-party ownership (TPO). Med virkning fra 1. mai 2015 innførte Fifa totalforbud mot at eksterne kunne tjene penger på fotballoverganger. Forbudet reguleres av artikkel 18ter i Fifas overgangsregelverk – «Regulations on the Transfers and Status of Players» («RSTP»). Tredjeparter er definert som alle andre enn spilleren selv og klubbene involvert i en overgang.

På tross av dette totalforbudet har NFF godkjent tredjepartseierskap dersom det gjelder investering i hele spillerstallen og ikke enkeltspillere. Dette ble kommunisert i et brev til toppklubbene i februar 2017.

«Klubben kan tillate tredjemann å investere i hele spillerstallen klubben til enhver tid har under kontrakt, mot at tredjemann mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet i et gitt år, eller over et antall gitte år. Regnskapsperiodene skal følge regnskapsår.»

Internasjonale fotballjurister Josimar har snakket med gjør ikke forskjell på om tredjeparter mottar vederlag som stammer fra et enkeltsalg eller «en klubbs totale overgangsaktivitet», i motsetning til NFF.

I det samme brevet sendt toppklubbene skrev også NFF: «Det finnes flere variasjoner av dette som kan vurderes, klubber bes ta kontakt med NFF for vurdering av spesielle tilfeller.»

Ifølge Espen Auberg, leder i juridisk avdeling i NFF, har ikke Sarpsborg 08, så vidt ham bekjent, henvendt seg til NFF angående Berntsens avtale. Cato Haug bekrefter at bonusavtalen til Thomas Berntsen ikke er sendt NFF.

Dersom sportssjefen i Sarpsborg 08 har en avtale om bonus som knytter seg direkte til salg av fotballspillere, er det brudd på Fifa-reglementet om tredjepartseierskap?

Ja, mener Raffaele Poli, leder ved Cies Football Observatory i Sveits, som regnes som ledende eksperter på fotballoverganger.

– Jeg har hørt om denne type avtaler. For meg er det helt tydelig en form for tredjepartseierskap, sier han.

– Fifa tillater bare spillere og klubber rett til økonomisk kompensasjon fra spillersalg. Agenter, sportsdirektører eller aksje-eiere som mottar deler av overgangssummer, de bryter TPO-regelverket, sier han videre.

Den internasjonale spillerfagforeningen FIFPro er enig med Poli.

– Med tanke på definisjonen og omfanget av Fifa-regel 18ter, ser dette ut for meg som et brudd på TPO-reglene, sier FIFPro-advokat Roy Vermeer.

Dette synet deles av den norske spillerfagforeningen Niso.

– Ettersom sportssjefen i Sarpsborg 08 ikke er ansatt i klubben, men selvstendig næringsdrivende, innleid av klubben, er han, slik jeg ser det tredjepartseier i relasjon til Fifa RSTP 18ter, om man leser bestemmelsen etter sin ordlyd, sier advokat i Niso, Eirik Monsen.

Monsen påpeker at saken skiller seg ut fra vanlig tredjepartsproblematikk.

– Sportssjefen jobber for klubben i 100 prosents stilling og har en særlig interesse i å oppnå suksess og gode resultater for klubben. Dersom hans hovedfokus er å få solgt spillere, som vil generere bonus for hans vedkommende, vil dette kunne gå utover hans jobb som sportssjef ved at klubben kommer til at han ikke har gjort en god nok jobb som sportssjef. Så om sportssjef i dette tilfelle har mest fokus på å få solgt spillere, vil dette kunne være en dårlig strategi på litt lengre sikt. Det er imidlertid en noe uvanlig organisering at sportssjef ikke er ansatt i klubben og en struktur som, så langt jeg kjenner til, er uvanlig i Norge, forteller Monsen.

Niso reagerer på at Cato Haug omtaler bonus på markedsavtaler som «akkurat det samme» som bonus på salg av spillere.

– FIFA har nedlagt et forbud mot tredjepartseierskap nettopp for å forhindre at utenforstående har noen form for påvirkning på spillersalg. Det samme hensynet vil ikke gjøre seg gjeldende i med tanke på sponsorater, sesongkort og lignende og følgelig er det ikke lagt inn tilsvarende begrensninger her. Det er naturligvis en grunn til at begrensningen i artikkel 18ter er direkte knyttet til spillersalg. Niso er sterkt uenig i at bonus på salg av spillere er akkurat det samme som bonus på salg av sponsorater og sesongkort. Det er en vesensforskjell på salg av spillere – arbeidstakere/mennesker – og sponsorater og sesongkort som ikke har noen tilknytning til enkeltpersoner som sådan.

Norges Fotballforbund vil nå ta opp avtalen med Sarpsborg 08.

– Dersom han mottar en bonus for hvert spillersalg kan dette være i grenseland for hva som er tillatt etter TPO-bestemmelsene, og det er naturlig for oss å ta dette opp med klubben/Berntsen, skriver Espen Auberg i en e-post.

«Holder en del foredrag»

Vi ringte Thomas Berntsen for å stille noen spørsmål om hans bonusavtale. Da han ikke svarte, sendte vi ham en SMS. Samme ettermiddag ringte Berntsen tilbake.

Du er innleid konsulent. Er det Scout Solutions du fakturerer gjennom?

– Det stemmer vel det. Du har vel tenkt til å brette ut regnskapstallene mine og det som er, du nå, tenker jeg. Det du finner der er ganske enkelt at jeg har flere oppdragsgivere, betaler moms som jeg skal, jeg betaler skatt som jeg skal og alt er i skjønneste orden.

Hva annet gjør du?

– Jeg holder en del foredrag blant annet. Bistår i litt andre sportslige sammenhenger også.

Hva vil det si?

– Du får lese hva som er beskrivelsen av [firma]koden i Brønnøysundregistrene over hva jeg har lov til å gjøre og ikke.

Men du fungerer 100 prosent som sportssjef i S08?

– Folk får definere det, om jeg jobber 110 eller 120 prosent eller 80 prosent i Sarpsborg 08 eller hva det er. Hvordan det defineres har jeg ikke peiling på.

Men du har det som en heltidsstilling?

– Firmaet mitt er heltidsstillingen min. Så blir tidsbruken fordelt på de ulike oppdragsgiverne. Det jeg kan si i den sammenhengen er at jeg bruker klart mest tid på Sarpsborg 08.

Er det sånn at du får en andel av hvert salg?

– Jeg har aldri kommentert det i det hele tatt, om jeg får det i det hele tatt.

Slik jeg skjønner det på Cato Haug, er det sånn. Stemmer ikke det?

– Nei, det stemmer ikke.

Kan du si hva som stemmer?

– Jeg kommenterer ikke min konsulentavtale med Sarpsborg 08. Det har jeg sagt gjentatte ganger.

Du sier du ikke får en prosentandel av hvert salg?

– Ja, det sier jeg.

Som sportssjef, hvor stor rolle spiller du når det gjelder spillerlogistikken – er du hovedarkitekten, eller hvordan vil du beskrive det?

– Spillerlogistikken i Sarpsborg 08, uten å gå så mye inn på min arbeidsbeskrivelse, så er det en sentral del. Og så har treneren alltid en del å si. Det jeg kan si er at store salg eller kjøp, der er det styret som tar beslutningen, ikke jeg. Jeg er selvfølgelig en rådgivende part. Det er ikke jeg som sitter med de beslutningene, ei heller er det Geir (Bakke) som sitter med de beslutningene, det er det styret som gjør.

Det er deg den initielle kontakten med andre klubber og agenter går gjennom?

– Ja, ofte, men ikke alltid.

Det har vært litt fokus på din kontrakt og gjennomtrekk i spillerstallen, har det noen sammenheng?

– Absolutt ikke. Dere i Josimar gidder – andre gidder ikke, men jeg antar at du gidder – å gå inn på altomfotball.no å se at vi i år har brukt 27 spillere derav tre keepere i år. Vi har ligget mellom 24 og 31 spillere. Vi har solgt klart flest i år, fire stykker – to og én i de foregående sesongene (pr. SMS i etterkant påpeker Berntsen at han her snakker om salg «av en viss størrelse». Journ. anm.). Vi har hatt masse skader. Andre journalister, som ikke gidder å gjøre jobben sin i det hele tatt, sier at vi har brukt 32 spillere i år. Vi har brukt 27, derav tre keepere. Det er ikke unormalt dersom du går gjennom andre klubber.

Stemmer det at du gjennom bonusavtalen har tjent gode penger på salg?

– Nå må du slutte å legge ord i munnen på meg. Jeg har ikke sagt at jeg har noen bonusavtale. Du må ikke stille spørsmål med det som en selvfølgelighet. Jeg har ikke kommentert innholdet i arbeidsavtalen min. Du prøver å stille spørsmål for å få meg til å svare på noe jeg ikke har svart på.

Men ...

– Ikke noe neimen, det.

Vi har det fra styrelederen i klubben, som forteller om bonusavtalen din.

– Du må ikke spørre meg. Du spør meg, du, og jeg har ikke kommentert det i det hele tatt.

Stemmer det at du har tjent gode penger gjennom bonusavtalen som Cato Haug skisserer?

– Jeg aner ikke hva han har sagt til dere om det. Jeg tipper at jeg ligger sånn midt i haugen blant sportssjefer i Norge. Det kan jeg si. Det synes jeg også at jeg fortjener etter at jeg i de sesongene jeg har vært her har solgt spillere for en god del penger, har utviklet spillere, vi har spilt to cupfinaler, tatt bronsemedalje i serien og spilt gruppespill i europaligaen. Da synes jeg at jeg fortjener å ligge cirka midt i haugen.

Du, som sportssjef i Sarpsborg 08, har spilt en stor rolle i suksessen som klubben har hatt?

– Ikke for å overvurdere, men jeg håper jo det at jeg har hatt litt positivt å si. Selv om jeg har gjort mine feil, jeg og.

Men du vil ikke si noe om innholdet i konsulentavtalen?

– Nei, er det normalt det, da, at folk bretter ut arbeidsavtalene sin i media?

NFF ser på saken

Fredag 11. oktober sendte Josimar en epost til NFF med spørsmål om Thomas Berntsens bonusavtale er brudd på TPO-regelverket. Samme dag tok Espen Auberg, leder i juridisk avdeling i NFF, kontakt med Sarpsborg 08.

Når vi ringer opp Auberg onsdag 16. oktober forteller NFF-juristen at han noen dager tidligere har vært i kontakt med styreleder i 08 Cato Haug per telefon, og at NFF på ettermiddagen tirsdag 15. oktober mottok en redegjørelse fra Haug angående Berntsens bonusavtale.

Dette var omtrent samtidig som Josimar over telefonen gjennomførte sitatsjekk sammen med Cato Haug. I sitatsjekken ønsket Haug å tilføye at Sarpsborg 08s bonusavtale med Thomas Berntsen ikke gjaldt enkeltspillersalg – i strid med hvordan han hadde forklart avtalen under intervjuet gjort 7. oktober, og i strid med uttalelsene gitt på kamera til TV2 28. august.

Under Cato Haugs gjennomgang av sine sitater, spurte vi 08-styrelederen om han i den siste tiden hadde vært i kontakt med NFF.

«Hvordan det?», svarte Haug.

Espen Auberg hadde på formiddagen 16. oktober ikke rukket å se på Sarpsborg 08s redegjørelse, og meddeler at det er vanskelig å si når en vurdering eller avgjørelse av saken er klar. Auberg forteller om to mulige utfall dersom avtalen ikke er i henhold til gjeldende regler.

– Er avtalen åpenbart i strid med regelverket, blir saken oversendt påtalenemnda i NFF for at de skal gå videre med det som en mulig sanksjonssak. Men det er ikke nødvendigvis slik at vi ønsker å sanksjonere mot klubbene våre, vi er her først og fremst for å veilede. Dersom de har tråkket feil, ønsker vi heller å få dem til å rette opp avtalene slik at de blir i tråd med regelverket, sier han.