Josimar

Investorenes rike?

I samme fart som millionene fra rike onkler har rullet inn og deres innflytelse har økt, har norsk fotballs resultater falt til et bunnivå. Lillestrøms Per Berg kan se tilbake på en investortid der han brant av et tresifret millionbeløp. Uten at verken Lillestrøm eller norsk fotball ble noe bedre.

Lars Johnsen

Våren 2012 annonserte generalsekretær Kjetil Siem at fotballforbundet skulle sette seg ned sammen med investorene. For å lytte. For å finne ut mer om deres behov og ønsker når det gjaldt innflytelse og medbestemmelse. Investorene «er viktige», sa Siem til Josimar, og utdypet:

«Hvis du ber om penger og ikke gir noe tilbake i form av innflytelse eller delaktighet, er det arrogant».

I 2013 reiste NFF med et knippe investorer på tur til den investorstyrte fotballnasjonen England, uten at noen har villet si noe om hva som kom ut av det. Snart to år er gått siden prosessen med å se på investorenes rolle kom i gang.

– NFF jobber målrettet med problemstillinger som kan gjøre norsk fotballs økonomi, og også strukturer bedre rustet for å møte de utfordringene vi ser. Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på hvordan vi innen det gjeldende regelverket til NFF, NIF, UEFA og FIFA kan jobbe frem løsninger som gir best mulig arbeidsforhold og beslutningsstrukturer for klubbene. Denne arbeidsgruppen har ikke konkludert og det vil derfor være prematurt å gi noen signaler om hva denne arbeidsgruppen kommer frem til, skriver kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, i en epost til Josimar.

Generalsekretær Siem ønsket ikke å si noe.

I den demokratiske organisasjonen NFF – som organiserer nesten 2000 klubber, 350 000 spillere, og som er en del av livet til en stor del av befolkningen, supportere og frivillige – er det stille rundt norsk fotballs viktigste veivalg. To år etter at arbeidsgruppen kom i gang, er det like diffust hva NFF egentlig ønsker videre.

Vil du lese resten av denne artikkelen?

Ingen annonser eller irriterende popup-videoer. Ikke en klikksak i sikte, bare dybdejournalistikk som berører alle sider ved fotballen.

Et digitalabonnement på Josimar gir tilgang til alle utgaver fra 1/2013 – nærmere 1000 artikler.

Kr. 49 pr. måned eller kr. 499 pr. år.

Bli abonnent