Josimar

NTF vil bort fra dualmodellen

Mens NFF er tyst om prosessen der de skal se på hvordan norsk fotball er organisert, er toppklubbenes talerør tydelige på at dagens modell ikke fungerer. Men investor er ikke et fyord.

Lars Johnsen

Norsk Toppfotball (NTF) er interesseorganisasjonen for klubbene i de to øverste divisjonene. De er med i utvalget som nå vurderer hvordan norsk fotball skal organiseres. Leder Leif Øverland tror dualmodellen snart kan være historie.

– Vi har vært en pådriver i den prosessen. Vi har nylig hatt eiermøte i NTF, der vi har sett på utfordringene i toppfotballen, både sportslig, men også på økonomi. Hvordan få kontroll på økonomien er blant våre viktigste oppgaver. Her må det tas noen grep, og et av grepene er å se på organisasjonsmodellen. Det betyr at vi må pirke borti dagens modell med klubb/AS og tredjepartsinvestorer, sier han.

Dagens dualmodell krever to styrer, der ett har formell makt, mens det andre har den reelle makten - i tillegg til at man har de eksterne investorene som opererer på siden.

Tredjepartsinvestorer vil forsvinne, etter at UEFA har trykket på FIFA, som nå ser ut til å innføre et forbud mot at investorer kan eie «spillerrettigheter» som ligger utenfor fotballens kontroll.

– Vi går inn i det arbeidet med det i tankene at dagens modell ikke er optimal. Vi skal ikke skylde på investorene for at den ikke fungerer så godt. Investor er ikke et fyord. Vi mener de har noe å bidra med – både kapital og kompetanse. Dualmodellen med to styrer, gjør det vanskelig å stille folk til ansvar, for hvem er det som egentlig har ansvaret? I noen klubber fungerer det bra, i andre klubber har det vært større utfordringer. Vi trenger en modell som tydeliggjør ansvaret – én part er eier som velger ett styre, som igjen ansetter daglig leder som skal gjennomføre styrets vedtak.

Altså en modell som ligner en vanlig bedrift – uten at NTF har kommet fram til om modellen skal være en investormodell (der investor er «eier») eller noe som ligner en tysk 50+1-modell (der klubbmedlemmene er «eier»).

Vil du lese resten av denne artikkelen?

Ingen annonser eller irriterende popup-videoer. Ikke en klikksak i sikte, bare dybdejournalistikk som berører alle sider ved fotballen.

Et digitalabonnement på Josimar gir tilgang til alle utgaver fra 1/2013 – nærmere 1000 artikler.

Kr. 49 pr. måned eller kr. 499 pr. år.

Bli abonnent