Josimar

Fragmentarfrå ein finale

Dei to FA-cupfinalekampane mellom Chelsea og Leeds våren 1970 er framleis mellom dei mest omtalte og omdiskuterte fotballbataljane som har funne stad på engelsk jord. Dei faktiske kjensgjerningane er lett tilgjengelege for alle, og den som vil sjå kampane med eigne auge, vil kunne finne fram til dei ved hjelp av eit par tastetrykk. I staden for fakta formidlar difor Nils Henrik Smith dramaet gjennom fiksjonens frigjerande kraft.Lesaren vert beden om å hugse at dei fleste (men ikkje alle) som vert omtalt i dei underståande fragmenta er verkelege personar, korav somme framleis lever i dag. Ingen (med unnatak for dei involverte) veit om noko av det som står her faktisk har hendt, det vesentlege er at det kunne ha hendt.

Tekst Nils Henrik Smith